Péče o svíčku (Archive)

Svíčka bude déle a lépe hořet, pokud dodržíte následující doporučení.   
     

Svíčky MAXI

 • Zapalte vždy všechny čtyři knoty najednou.

 • Při prvním zapálení ji nechte hořet po dobu alespoň dvou hodin, aby se vosk rozpustil po celé ploše.

 • Pět minut po sfouknutí svíčky a před zatuhnutím vosku vycentrujte vertikálně knoty.

 • Před každým zapálením zkraťte knoty na pět milimetrů.

 • Ujistěte se, že je svíčka umístěna na stabilním a tepelně odolném povrchu.

 • Uhaste plamen, pokud se příliš přiblíží ke sklu. Svíčku nikdy nehaste vodou.

 • Sklo může být po delším hoření velmi horké.

 • Nenechávejte svíčku vypálit  až na dno, přímý kontakt plamene se sklem může způsobit jeho prasknutí.

 • Před opuštěním místnosti se ujistěte, že je svíčka zcela uhašena.

 • Nenechávejte hořící svíčku v průvanu a v blízkosti hořlavých materiálů.

 • Nikdy nenechávejte svíčku zapálenou bez dozoru.

 • Chraňte před dětmi a domácími zvířaty.

Svíčky MEDIUM & MINI

 • Při prvním zapálení ji nechte hořet po dobu alespoň jedné hodiny, aby se vosk rozpustil po celé ploše.

 • Před každým zapálením zkraťte knot na pět milimetrů.

 • Uhaste plamen, pokud se příliš přiblíží ke sklu. Sklo může být po delším hoření velmi horké.

 • Nenechávejte vypálit svíčku až na dno, přímý kontakt plamene se sklem může způsobit jeho prasknutí.

 • Nenechávejte hořící svíčku v průvanu a v blízkosti hořlavých materiálů.

 • Nikdy nenechávejte svíčku zapálenou bez dozoru.

 • Chraňte před dětmi a domácími zvířaty.

Difuzéry a náplně

 • Nalijte parfemaci do skleněného difuzéru.

 • Přikryjte nádobu víčkem.

 • Vložte všechny dřevěné tyčinky do difuzéru.

 • Pro intenzivné vůni tyčinky jednou týdně otáčejte.

 • Skladujte při pokojové teplotě, nevystavujte slunečnímu záření.

 • Nenechávejte blízko ohně, plamene a horka. 

 • Nepijte. Chraňte před dětmi a domácími zvířaty.